Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:54 24/06/2020  

BẢNG PHÂN CÔNG COI - CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

Thứ/ Ngày kiểm tra

Khối/Lớp kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn/ thời gian kiểm tra

Phòng kiểm tra

GV coi kiểm tra

Ghi chú

29/6/2020

Thứ hai

3/1

4/1

3/2

Chiều

Tiếng Anh: 14 giờ 00’

Tin học: 14 giờ 00’

3/2

Phòng Tiếng Anh

Và phòng Tin học

Cô Vân  - Cô Trinh

Cô Lệ Thủy - Cô Huệ

Thầy Đạt - Cô Bích Thủy

Lớp 1; 2; 5 học bình thường

30/6/2020

Thứ ba

4/2

5

Sáng

Tiếng Anh: 7 giờ 30’

Tin học: 7 giờ 30’

5

và Phòng Tin học

Cô Hạnh  - Cô Lệ Thủy

Cô Linh - Cô Bích Thủy

01/7/2020

Thứ tư

4 & 5

 

Sáng

Tiếng Việt: 7 giờ 30’.

Khoa học: 9 giờ 30’.

4/1

4/2

5

Cô Linh - Cô Tâm Anh

Thầy Đạt - Cô Trinh

Cô Hạnh - Thầy Duy

Lớp 1,2&3 học bình thường

Chiều

Toán: 14 giờ.

Lịch sử & Địa lí: 15 giờ.

4/1

4/2

5

Cô Linh - Cô Tâm Anh

Thầy Đạt - Cô Trinh

Cô Hạnh - Thầy Duy

02/7/2020

Thứ năm

1; 2 & 3

Sáng

Tiếng Việt: 7 giờ 30’.

1/1

1/2

2/1

2/2

3/1

3/2

Cô Hằng  - Cô Bích Thủy

Cô Lan - Cô Lệ Thủy

Cô Dung - Cô Tâm Anh

Cô Thắm - Thầy Duy

Cô Vân - Cô Trinh

Cô Huệ  - Cô Thị Thủy

Lớp 4&5 nghỉ học

Chiều

Toán: 14 giờ.

1/1

1/2

2/1

2/2

3/1

3/2

Cô Hằng  - Cô Bích Thủy

Cô Lan - Cô Lệ Thủy

Cô Dung - Cô Tâm Anh

Cô Thắm - Thầy Duy

Cô Vân - Cô Trinh

Cô Huệ  - Cô Thị Thủy

  LƯU Ý:

* Các lớp từ khối 1 đến khối 5: Học sinh kiểm tra tại phòng học của lớp.

 

* Thời gian làm việc của Hội đồng:

 

 

Buổi sáng: 7 giờ 15 phút.

 

 

Buổi chiều: 13 giờ 45 phút.

   
 

 

 

 

   
         

 

                                                       Hương Toàn, ngày 24 tháng 6 năm 2020

                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                            (Đã kí)

   

                                                     Nguyễn Thành Long         PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ      
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN
     
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC: 2019 - 2020
THỨ/NGÀY KHỐI PHÒNG SỐ LƯỢNG MÔN CHẤM GIÁO VIÊN CHẤM KIỂM TRA GHI CHÚ
30/6 - 01/7/2020
Thứ ba và tư
  3/1 25 Tiếng Anh Cô Lệ Thủy - Cô Liên  
Ba, 3/2 29 Cô Lệ Thủy - Cô Liên
Bốn  4/1 21 Cô Lệ Thủy - Cô Liên
4/2 27 Cô Lệ Thủy - Cô Liên
Năm  5 34 Cô Lệ Thủy - Cô Liên
30/6 - 01/7/2020
Thứ ba và tư
  3/1 25 Tin học Cô Bích Thủy - Cô Liên  
Ba, 3/2 29 Cô Bích Thủy - Cô Liên
Bốn  4/1 21 Cô Bích Thủy - Cô Liên
4/2 27 Cô Bích Thủy - Cô Liên
Năm  5 34 Cô Bích Thủy - Cô Liên
                 02/7/2020    Thứ năm   4/1 21 Tiếng việt Cô Linh - Thầy Đạt   
Bốn, 4/2 27 Khoa học Thầy Đạt - Cô Linh
& 5 34 Toán  Cô Hạnh - Cô Liên
Năm  LS - ĐL
03/7/2020
Thứ năm
  1/1 22 Tiếng việt Cô Hằng - Cô Lan  
Một, 1/2 24 Cô Lan - Cô Hằng
Hai  2/1 29 Cô Dung - Cô Thắm
2/2 27 Toán  Cô Thắm - Cô Dung 
Ba 3/1 25 Cô Vân - Cô Huệ
3/2 29 Cô Huệ - Cô Vân
LƯU Ý:            
  * Thời gian làm việc của Hội đồng: Hương Toàn, ngày 24 tháng 6 năm 2020
  Buổi sáng: 7 giờ 30 phút.   HIỆU TRƯỞNG
  Buổi chiều: 13 giờ 45 phút.      
             
          Nguyễn Thành Long

 

                                                                                                                                                                        

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 60

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác