Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Cách thiết kế bài giảng Elearning

https://www.youtube.com/watch?v=uL-TXkQTyZQ

Bài giảng Elearning môn Tiếng Anh

http://hoctructuyen.violet.vn/present/playsco/packageId/4157077

Bài giảng Elearning môn Tin học tập tô màu"

http://hoctructuyen.violet.vn/present/playsco/packageId/4157099

Bài giảng Elearning vẽ cây hoa"

http://hoctructuyen.violet.vn/present/playsco/packageId/4151932

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0: Kích chuột vào đường dẫn để tải về: Tải về: Tại đây