Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HKII NĂM HỌC 2019-2020 THEO ĐIỀU CHỈNH 1125 CỦA BỘ GD&ĐT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HKII NĂM HỌC 2019-2020 THEO ĐIỀU CHỈNH 1125 CỦA BỘ GD&ĐT

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4

            PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1  HƯƠNG TOÀN                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc                                                                                                      KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC...

BỘ MÔN TIN HỌC

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC HKII NĂM HỌC: 2019-2020          DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19          LỚP 3        LỚP 4        LỚP 5     22 43 Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ    22 43 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác    22 43 Bài 2: Câu lệnh lặp lồng...

BỘ MÔN TIẾNG ANH

    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN   LỊCH BÁO GIẢNG MÔN TIẾNG ANH Năm học: 2019 – 2020 (Áp dụng từ 04/5/2020) Tuần Khối 3 Khối 4 Khối 5 24 Unit 14: Lesson 1, 2 Theme 6: Lesson 3, Lesson 4 Theme 6: Lesson...

BỘ MÔN THỂ DỤC

    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN         TỔ BỘ MÔN                                             LỚP 1         Tuần chương trình Tiết chương trình Tên bài Nội dung dạy học 24 (04/5-08/5) 24 Bài 24: Bài Thể Dục - đội Hình Đội Ngũ - Trò Chơi Thay thế nội dung " Đội hình đội ngũ"...