Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2019-2020

MÔN ÂM NHẠC

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TUẦN 11

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TUẦN 11 KHỐI 1 Thứ hai ngày  4 tháng  11 năm 2019 Tuần 11 :                         Học hát : Đàn gà con. Nhạc: Phi- líp-pen-cô, Lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu với lời 1 bài...