Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » giáo án năm học 2018-2019

HT TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Giáo án NGLL tuần 34

Tuần 34             GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 5 “ Đội ta lớn lên cùng đất nước ”    VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ     SINH HOẠT ĐỘI, SAO NHI ĐỒNG   I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề tháng 5:...

Giáo án NGLL tuần 33

                                                    Tuần 33                   ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG 4 “ Mừng non song thống nhất ”                                 VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ               ÔN CHƯƠNG TRÌNH 6 RÈN LUYỆN NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề...

Giáo án NGLL tuần 32

Tuần 32                                                 HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 6 RLNĐ:                                      “ Cần biết khi ra đường ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết thực hiện theo chương trình 6 rèn luyện nhi đồng: “ Cần biết khi...

Giáo án NGLL tuần 31

                                                     Tuần 31                           HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 6 RLNĐ:                                      “ Cần biết khi...

Giáo án NGLL tuần 30

                                                     Tuần 30                    GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 4 “ Hòa bình và hữu nghị ”                                      VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ                        ÔN CHƯƠNG TRÌNH 5 RÈN LUYỆN NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề...

Giáo án NGLL tuần 29

                                                   Tuần 29                 ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG 3 VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ                                                  Sinh hoạt Sao I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng 3: “ Yêu quí Mẹ và Cô Giáo ” và...

giáo án NGLL tuần 28

Tuần 28                           HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 5 RLNĐ:                       “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết thực hiện theo chương trình 5 rèn luyện nhi đồng:...

Giáo án NGLL tuần 27

Tuần 27  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 3 “ Yêu quý Mẹ và Cô Giáo ”                                   VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ                                   SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề tháng 3 “ Yêu...

Giáo án NGLL tuần 26

                                                          Tuần 26                                                       DẠY HÁT BÀI: “ Tiếng chào theo em ”                                      SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết hát bài: “ Tiếng chào theo em ” và biết lễ phép với Ông...

Giáo án NGLL tuần 25

                                                     Tuần 25 HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 4 RLNĐ: “ VỆ SINH SẠCH SẼ ”                                           SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết thực hiện theo chương trình 4 rèn luyện nhi đồng: “ Vệ sinh...

Giáo án NGLL tuần 24

Tuần 24 GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 02 “ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ”                                     VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ                                     SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề tháng 02 “ Mừng Đảng, mừng...

giáo án tuần 21

Tuần 21 HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 3 RLNĐ: “ CHĂM HỌC ” SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết thực hiện theo chương trình 3 rèn luyện nhi đồng: “ Chăm học” - HS biết sinh hoạt...

giáo án NGLL tuàn 20

Tuần 20 SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG DẠY HÁT BÀI: “ LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết sinh hoạt Sao theo tiến trình - Biết hát bài: “ Lớp chúng ta đoàn kết ” II- Nội dung...

Giáo án NGLL tuần 19

Tuần 19 GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 01 “ GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC ” VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG   I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề tháng 01 “...

giáo án NGLL tuàn 18

Tuần 18 HƯỚNG DẪN HỌC SINH SƯU TẰM TRANH ẢNH VỀ ANH BỘ ĐỘI VÀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết sưu tằm tranh ảnh về anh...

Giáo án NGLL tuần 17

Tuần 17 GIÁO DỤC Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - Kính...

Giáo án NGLL tuần 16

Tuần 16 HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG CẢNH ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG DẠY HÁT BÀI: “ CHÚ BỘ ĐỘI ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được những danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước và nơi mình...

Giáo án NGLL tuần 15

Tuần 15 GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 12, Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ HƯỚNG DẪN SINH HOẠT SAO I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng 12 “ Uống nước nhớ nguồn”, ý nghĩa ngày 01/12/1990 và...

Giáo án NGLL tuần 14

Tuần 14 ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG 11, CÁC NGÀY LỄ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 1 RLNĐ HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2 RLNĐ: “ CON NGOAN ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng, ý nghĩa ngày nhà giáo...

Giáo án NGLL tuần 13

Tuần 13 GIÁO DỤC Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HỌC TẬP: “ TUẦN HỌC TỐT” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được ý nghĩa ngày nhà giáo việtNam20/11/1982 – 20/11/2018. - Qua đó các em...

giáo án hoạt động NGLL tuần 12

Tuần 12 DẠY HÁT BÀI: “ CÔ GIÁO” HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ THĂM HỎI THẦY, CÔ I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được bài hát nói về Thầy cô và hát được bài này - Qua đó các em biết kính...

giáo án hoạt động NGLL tuần 11

Tuần 11 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐỀ THÁNG 11 - Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 1 RÈN LUYỆN NHI ĐỒNG: “ KÍNH YÊU BÁC HỒ ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng 11: “...

giáo án hoạt động NGLL tuần 10

                                                      Tuần 10                         BÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN: “ GÓC HỌC TẬP – THỜI KHÓA BIỂU HỌC Ở NHÀ ” DẠY HÁT BÀI: “ TAY THƠM TAY NGOAN ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết xây dựng cho...

giáo án hoạt động NGLL tuần 9

Tuần 10 ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG 10 VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng 10: “ Truyền thống nhà Trường” và 02 ngày lễ lớn - Qua...

giáo án hoạt động NGLL tuần 08

                                                            Tuần 8 BÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ “ VƯỢT KHÓ HỌC TỐT – GIÚP BẠN VƯỢT KHÓ ” DẠY HÁT BÀI: “ Nhanh bước nhanh nhi đồng”   I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết tham gia đăng ký...

giáo án hoạt động NGLL tuần 07

Tuần 7 BÀI: HƯỚNG DẪN CHỦ ĐỀ THÁNG 10 VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ Trò chơi: “ Tôi yêu các bạn” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết chủ đề tháng 10: “ Truyền thống nhà trường” và ý nghĩa...

giáo án hoạt động NGLL tuần 06

Tuần 6 BÀI: ÔN CHỦ ĐỀ THÁNG 9 SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề tháng 9 và ý nghĩa các ngày lễ - Từng bước tiến hành sinh hoạt Sao - HS thực hiện...

giáo án hoạt động NGLL tuần 05

Tuần 5 GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC DẠY HÁT BÀI: “ SAO CỦA EM ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết được chủ đề năm học của Đội, nhi đồng - Biết hát được lời 2 của bài Sao của...

giáo án hoạt động NGLL tuần 04

Tuần 4 BÀI: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN GIÁO DỤC  PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết tham gia thực hiện phòng chống HIV/AIDS, ma túy - Biết được các qui định khi tham gia...

giáo án hoạt động NGLL tuần 03

                                                        Tuần 3                            BÀI: ÔN LUYỆN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC DẠY HÁT BÀI: “ SAO CỦA EM ” I- Yêu cầu giáo dục: - HS biết hát được các bài đã học. - Biết hát được bài sinh hoạt Sao nhi...