Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » giáo án năm học 2018-2019

giáo án năm học 2018-2019

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
kế hoạch dạy học tuần 35, lớp 5.2, cô Hạnh

    LỊCH BÁO GIẢNG Tuần: 35 (Từ ngày13/5/2019 đến ngày 17/5/2019). Thứ Ngày Buổi Tiết Môn Tên bài dạy Ghi chú Hai 13/5   Sáng 1 2 3 4 CC TĐ T ĐĐ Chào cờ đầu tuần Ôn tập cuối học kì II(tiết 1) Luyện tập chung Ôn tập cuối học kì II   Chiều 1 2 3 4 CT KH KC T* Ôn tập cuối học kì II(tiết 2) Ôn tập: Môi trường và Tài nguyên...