Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2016-2017

TIN HỌC

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 32

  Tuần 32 Lớp 2                                                                  Ngày       tháng      năm PHẦN III: BÀI 32: LUYỆN TẬP VIẾT CHỮ HOA. I.Mục tiêu: -Phần mềm sẽ giúp em luyện tập viết chữ hoa II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách giáo khoa, vở,...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 31

Tuần 31 Lớp 2/1, 2/2                                                            Ngày     tháng      năm PHẦN III: BÀI 2: LUYỆN TẬP VIẾT CHỮ HOA. I. Mục tiêu: -Phần mềm sẽ giúp em luyện tập viết chữ hoa II. Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 26

 Tuần 26 Lớp 2/1, 2/2                                                                Ngày    tháng      năm PHẦN IV: BÀI 4: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II. Chuẩn bị:  - GV:...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 23

Tuần 23 Lớp 2/1, 2/2                                               Ngày        tháng     năm PHẦN IV: BÀI 2 : CỘNG, TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I. Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 18

  Tr­­êng TiÓu häc sè 1 H­¬ng Toµn           KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Hä vµ tªn : ...............................                                M«n : Tin häc - Khối 5 Líp :    .............                                                                    (Thêi gian 35 phót )     §iÓm       NhËn xÐt cña c« gi¸o           I.LÍ THUYẾT: Khoanh tròn chữ cái...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 13

  Lớp 2                       BÀI 13: TRAU CHUỐT HÌNH   I.Mục tiêu: -Giúp học sinh tập lưu tranh vẽ và thoat khởi Tux Paint trên phần mềm tux paint bằng công cụ Save.New,Open. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 7

Lớp 2                      BÀI 7: LUYỆN GÕ TỪNG PHÍM CHỮ   I.Mục tiêu: -Giúp học sinh luyện tập gõ phím nhanh hơn. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách giáo khoa, vở, viết. III. Các hoạt động dạy học...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 28

Lớp 2 PHẦN IV: BÀI 7: LUYỆN TẬP VỚI PHẦN MỀM  CÙNG HỌC TOÁN 2. I.Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 27

 Tuần 27 Lớp 2/1, 2/2                                                  Ngày        tháng       năm PHẦN IV: BÀI 5: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II. Chuẩn bị:  - GV:...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 25

Lớp 2 PHẦN IV: BÀI 3: LUYỆN TẬP. I.Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS:...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 24

Lớp 2 PHẦN IV: BÀI 3: LUYỆN TẬP. I.Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS:...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 22

Lớp 2 PHẦN IV: BÀI : HỌC TOÁN CÙNG MÁY TÍNH I.Mục tiêu: -Phần mềm luyện cho các em nhũng dạng toán mà các em đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 2. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ,...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 21

Lớp 2 PHẦN III: BÀI 4: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -Phần mềm chính tả sẽ giúp em nhận biết và đọc đúng các từ dể nhầm lẫn. II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách giáo khoa, vở, viết. III....

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 20

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TOÀN 1                 LỊCH BÁO GIẢNG   MÔN: TIN HỌC   TUẦN : 20 TỪ 19/1/2016 ĐẾN 22/1/2016   Thời gian Lớp Bài dạy   Thứ 2 (Chiều) 18/1/2016 2/2 5/2 4/2 Phần III: Bài 3: Luyện chính tả tiếng việt. Phần V:  Bài 2: Tạo...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 19

Lớp 2 PHẦN III: BÀI 2: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -Phần mềm sẽ giúp em luyện tập viết chữ hoa II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách giáo khoa, vở, viết. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GIÁO...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 17

Tuần 17  Lớp 2/1,2/2                                                              Ngày     tháng     năm PHẦN III: BÀI 1: TẬP VIẾT CHỮ HOA I. Mục tiêu: -Phần mềm sẽ giúp em luyện tập viết chữ hoa II. Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách giáo khoa,...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 16

Lớp 2                       BÀI 16: LUYỆN TẬP.   I.Mục tiêu: -Giúp học sinh luyện tập các công cụ trên phần mềm tux paint một cách thành thạo và nhanh nhẹn hơn . II.Chuẩn bị:  - GV: Máy vi tính, thước kẻ, bảng đen.  - HS: sách...

giao an tiin hoc tuan 15

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TOÀN 1           LỊCH BÁO GIẢNG   MÔN: TIN HỌC   TUẦN 15: TỪ 05/12/2016 ĐẾN 09/12/2016   Thời gian Lớp Bài dạy   Thứ 2 (Chiều) 05/12/2016   4/2 2/2   Phần III: Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 4 Phần II:...

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC TUẦN 14

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TOÀN 1           LỊCH BÁO GIẢNG   MÔN: TIN HỌC   TUẦN 14: TỪ 28/11/2016 ĐẾN 2/12/2016   Thời gian Lớp Bài dạy   Thứ 2 (Chiều) 28/11/2016   4/2 2/2   Phần II: Bài 4: Ôn luyện gõ Phần II: Bài 14: Lưu tranh đã vẽ.   Thứ...