Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2016-2017

LỚP 5/2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
kế hoạch dạy học tuần 34, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 35, lớp 5.2, cô Hạnh

    Thứ  hai ngày 15  tháng  5  năm 2017   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 33, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 32, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 31, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 30, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 29, co hanh

   Thứ hai ngày 28  tháng  3 năm 2016 TẬP ĐỌC: MỘT VỤ ĐẮM TÀU I. Mục tiêu: -  Đọc rành mạch, lưu loát, biết đọc diễn cảm bài văn. -  Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta ;...

tuan 28, co hanh

Thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 27, co hanh

 Thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 26, co hanh

    Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội...

tuan 25, co hanh

  Thứ  hai  ngày 6 tháng 03 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 24, co hanh

  Thứ  hai  ngày 27 tháng 02 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 20, co hanh

Thứ  hai  ngày 16 tháng 1  năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 18

Thứ  hai  ngày 26 tháng 12  năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 19

Thứ  hai  ngày 9 tháng 1  năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 23

Thứ  hai  ngày 20 tháng 02 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 22

Thứ  hai  ngày 13 tháng 02 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan21

Thứ  hai  ngày 6 tháng 02 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 17

Thứ  hai  ngày 19 tháng 12  năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

tuan 16

      Thhai ngày 12 tháng 12 năm 2016ứ CHÀO CỜ I/ Mctiêu:ụ 1)Kin thc:ếứ - Cng cvic chp hành ni quy trng hcủốệấộườọ 2) Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tp hp đi hình đi ngũậợộộ - Hát quccaố - Hát Đi ca và hô khu hiu Điộẩệộ 3)...

tuan15

Thhai ngày 5 tháng 12 năm 2016ứ CHÀO CỜ I/ Mctiêu:ụ 1)Kin thc:ếứ - Cng cvic chp hành ni quy trng hcủốệấộườọ 2) Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tp hp đi hình đi ngũậợộộ - Hát quccaố - Hát Đi ca và hô khu hiu Điộẩệộ 3)...

tuan14

Thhai ngày 28 tháng 11 năm 2016ứ CHÀO CỜ I/ Mctiêu:ụ 1)Kin thc:ếứ - Cng cvic chp hành ni quy trng hcủốệấộườọ 2) Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tp hp đi hình đi ngũậợộộ - Hát quccaố - Hát Đi ca và hô khu hiu Điộẩệộ 3)...

tuan13

      Thhai ngày 21 tháng 11 năm 2016ứ CHÀO CỜ I/ Mctiêu:ụ 1)Kin thc:ếứ - Cng cvic chp hành ni quy trng hcủốệấộườọ 2) Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tp hp đi hình đi ngũậợộộ - Hát quccaố - Hát Đi ca và hô khu hiu Điộẩệộ 3)...