Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2016-2017

LỚP 2/2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TUẦN 35 DUNG

TUẦN 35 Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

TUẦN 34 CÔ DUNG

TUẦN 34 Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

TUẦN 33 DUNG

TUẦN 33 Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

TUẦN 31 LỚP 2 DUNG

TUẦN 31 Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

tuần 30 dung

TUẦN 30 Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

tuần 26 my dung

TUẦN 26 Thứ hai, ngày 13 tháng 03 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

tuần 25 my dung

TUẦN 25 Thứ hai, ngày 6 tháng 03 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

tuần 20 dung

TUẦN 20                                                            Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2017        CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...