Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2016-2017

Giáo án dạy học 2016-2017

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
kế hoạch dạy học tuần 34, lớp 5.2, cô Hạnh

Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

kế hoạch dạy học tuần 35, lớp 5.2, cô Hạnh

    Thứ  hai ngày 15  tháng  5  năm 2017   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

TUẦN 35 DUNG

TUẦN 35 Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017 CHÀO CỜ I. Mục tiêu:  - Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần.  - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...