Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:29 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

- 7h15': Chào cờ đầu tuần (CBGVNV)

- Thực hiện ôn tập cuối năm học : GV

- Thu Báo cáo thành tích các danh hiệu:CBGVNV

- 15h30': Họp Hội đồng thi đua cuối năm

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học: HT;PHT.

- 14h: Đón đoàn kiểm tra thi đua của PGD

Thứ Ba
(07/07/2020)

- Hướng dẫn vào học bạ cuối năm học: GV

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học nộp PGD: HT;PHT.

- GV vào học bạ cuối năm học: GV

Thứ Tư
(08/07/2020)

- Thực hiện ôn tập cuối năm học : GV

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm:PHT; HT

- GV hoàn thiện học bạ cuối năm học: GV

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm:PHT; HT

Thứ Năm
(09/07/2020)

- Tổng kết lớp, phát phiếu liên lạc: GVCN

- Nộp hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm về PGD.

- Nộp hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm về PGD.

- Kiểm tra và duyệt học bạ các lớp: HT; PHT; GVCN

Thứ Sáu
(10/07/2020)

- 8h: Trang hoàng và gói quà tổng kết năm học 2019-2020  (CBGVNV)

Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Thứ Bảy
(11/07/2020)

6h30': TỔNG KẾT - PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

Chủ Nhật
(12/07/2020)