Thứ Hai, 06/07/2020

Buổi sáng

- 7h15': Chào cờ đầu tuần (CBGVNV)

- Thực hiện ôn tập cuối năm học : GV

- Thu Báo cáo thành tích các danh hiệu:CBGVNV

Buổi chiều

- 15h30': Họp Hội đồng thi đua cuối năm

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học: HT;PHT.

- 14h: Đón đoàn kiểm tra thi đua của PGD

Thứ Ba, 07/07/2020

Buổi sáng

- Hướng dẫn vào học bạ cuối năm học: GV

Buổi chiều

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học nộp PGD: HT;PHT.

Thứ Tư, 08/07/2020

Buổi sáng

- Thực hiện ôn tập cuối năm học : GV

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm:PHT; HT

Buổi chiều

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm:PHT; HT

Thứ Năm, 09/07/2020

Buổi sáng

- Tổng kết lớp, phát phiếu liên lạc: GVCN

- Nộp hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm về PGD.

Buổi chiều

- Nộp hồ sơ đánh giá viên chức và chuẩn nghề nghiệp GV cuối năm về PGD.

Thứ Sáu, 10/07/2020

Buổi sáng

- 8h: Trang hoàng và gói quà tổng kết năm học 2019-2020  (CBGVNV)

Buổi chiều

Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Thứ Bảy, 11/07/2020

Buổi sáng

7h: TỔNG KẾT - PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020