Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » TỔ 3,4&5

TỔ 3,4&5

Cập nhật lúc : 08:35 15/02/2017  

Tổ trưởng 4&5

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hữu Hạnh
Chức vụ: Tổ trưởng 4&5
Email:  

huuhanh78@gmail.com

Điện thoại:  
Địa chỉ:  An Thuận, Hương Toàn, Hương Trà,Thừa Thiên  Huế.

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung hoạt động giáo dục của Tổ 4&5.
- Phụ trách Hoạt động Nữ Công của Công đoàn CS.

 
 

Số lượt xem : 515